CDK2_HUMAN_1_298

Cyclin-dependent kinase 2 [Protein kinase superfamily. CMGC Ser/Thr protein kinase family. CDC2/CDKX subfamily]

ActiveICM:

L C E

Composition of the binding pockets

Protein chains monomer[show domain annotation]
 • A1 (CDK2_HUMAN):D: Protein kinase (8:16,18,31,33,51,64,80:86,89,129,131,132,134,144:146,148)8:16,18,31,33,51,64,80:86,89,129,131,132,134,144:146,148

Full PDB list

1fvv,1g5s,1gij,1ke6,1ke7,1ke8,1ogu,1oir,1oit,1oiu,1oiy,1pye,1r78,1urw,1v1k,1y91,1ykr,2a0c,2b52,2b53,2b54,2b55,2bhh,2c6i,2c6k,2c6l,2ds1,2duv,2fvd,2g9x,2i40,2iw6,2r3m,2r3n,2r3p,2r3q,2r64,2uue,2uzl,2vv9,2w05,2w06,2w17,2wih,2wpa,2wxv,2xmy,3dog,3eoc,3ezr,3lfn,3ns9,3pj8,3qrt,3ral,3rm6,3rmf,3roy,3rpo,3rpv,3s1h,3sqq,3sw7,3uli,4bcq,4bzd,4cfu,4cfv,4cfw,4cfx,4fkj,4fkr,4fks,4fkt,4fkv,4fkw,4lyn,5cyi,5iev,5iex1aq1,1b38,1b39,1buh,1ckp,1di8,1dm2,1e1v,1e1x,1e9h,1f5q,1fin,1fq1,1fvt,1gih,1gii,1gy3,1gz8,1h00,1h01,1h07,1h08,1h0v,1h0w,1h1p,1h1q,1h1r,1h1s,1h24,1h25,1h26,1h27,1h28,1hck,1hcl,1jst,1jsu,1jsv,1jvp,1ke5,1ke9,1oi9,1oiq,1okv,1okw,1ol1,1ol2,1p2a,1p5e,1pf8,1pkd,1pw2,1pxi,1pxj,1pxk,1pxl,1pxm,1pxn,1pxo,1pxp,1qmz,1urc,1vyw,1vyz,1w0x,1w8c,1w98,1wcc,1y8y,2a4l,2bhe,2bkz,2bpm,2btr,2bts,2c4g,2c5n,2c5o,2c5v,2c5x,2c5y,2c68,2c69,2c6m,2c6o,2c6t,2cch,2cci,2cjm,2clx,2exm,2iw8,2iw9,2j9m,2jgz,2r3f,2r3g,2r3h,2r3i,2r3j,2r3k,2r3l,2r3o,2r3r,2uzb,2uzd,2uze,2uzn,2uzo,2v0d,2v22,2vta,2vth,2vti,2vtj,2vtl,2vtm,2vtn,2vto,2vtp,2vtq,2vtr,2vts,2vtt,2vu3,2w1h,2wev,2wfy,2whb,2wip,2wma,2wmb,2x1n,2xnb,3bht,3bhu,3bhv,3ddp,3ddq,3eid,3ej1,3ezv,3f5x,3fz1,3ig7,3igg,3le6,3lfq,3lfs,3my5,3pxf,3pxq,3pxr,3pxy,3pxz,3py0,3py1,3qhr,3qhw,3ql8,3qqf,3qqg,3qqh,3qqj,3qqk,3qql,3qru,3qtq,3qtr,3qts,3qtu,3qtw,3qtx,3qtz,3qu0,3qwj,3qwk,3qx2,3qx4,3qxo,3qxp,3qzf,3qzg,3qzh,3qzi,3r1q,3r1s,3r1y,3r28,3r6x,3r71,3r73,3r7e,3r7i,3r7u,3r7v,3r7y,3r83,3r8l,3r8m,3r8p,3r8u,3r8v,3r8z,3r9d,3r9h,3r9n,3r9o,3rah,3rai,3rak,3rjc,3rk5,3rk7,3rk9,3rkb,3rm7,3rni,3rpr,3rpy,3rzb,3s00,3s0o,3s2p,3sw4,3ti1,3tiy,3tiz,3tnw,3unj,3unk,3wbl,4acm,4bck,4bcm,4bcn,4bco,4bcp,4bgh,4cfm,4cfn,4d1x,4d1z,4ek3,4ek4,4ek5,4ek6,4ek8,4eoi,4eoj,4eok,4eol,4eom,4eon,4eoo,4eop,4eoq,4eor,4eos,4erw,4ez3,4ez7,4fkg,4fki,4fkl,4fko,4fkp,4fkq,4fku,4fx3,4gcj,4i3z,4ii5,4kd1,4nj3,4rj3,5a14,5and,5ane,5ang,5ani,5anj,5ank,5ano,5d1j,5fp5,5fp6,5iey,5if1,5k4j,5l2w (unprocessed)

Contact map

[download in TSV format]
   
PDB.ch
   
ligand
A1
E
8
K
9
I
1
0
G
1
1
E
1
2
G
1
3
T
1
4
Y
1
5
G
1
6
V
1
8
A
3
1
K
3
3
E
5
1
V
6
4
F
8
0
E
8
1
F
8
2
L
8
3
H
8
4
Q
8
5
D
8
6
K
8
9
K
1
2
9
Q
1
3
1
N
1
3
2
L
1
3
4
A
1
4
4
D
1
4
5
F
1
4
6
L
1
4
8
[1]3ral.a 04z 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1fvv.a 107 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4fkj.a 11k 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3rm6.a 18z 30 . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3sw7.a 19k 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2ds1.a 1cd 30 . . . . . . . . . . . . . . . . H V . . . T . . . . . . . .
[1]3uli.a 1n3 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4lyn.a 1yg 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3rmf.a 20z 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3roy.a 22z 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3rpo.a 24z 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3rpv.a 26z 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1gij.a 2pu 27 . . . . . . . . . . . . . . . . H V . . . T . . . . . . . .
[1]4cfu.a 2wc 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2duv.a 371 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1v1k.a 3fp 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2r3p.a 3sc 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3pj8.a 404 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4fkr.a 45k 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4fks.a 46k 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4fkt.a 48k 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5cyi.a 55s 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . .
[1]3s1h.a 56z 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2r3q.a 5sc 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4fkv.a 61k 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1ykr.a 628 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4fkw.a 62k 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]5iex.a 6af 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2r64.a 740 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4cfv.a 75x 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2wpa.a 889 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3sqq.a 99z 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3lfn.a a27 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2i40.a blz 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2uzl.a c94 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2xmy.a cdk 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2a0c.x ck9 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1y91.a ct9 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2b54.a d05 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2b53.a d23 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2b55.a d31 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
[1]2b52.a d42 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4bzd.a d6i 29 . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2c6i.a dt1 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2c6k.a dt2 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2c6l.a dt4 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3ezr.a ezr 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
[1]1r78.a fmd 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
[1]2w05.a frt 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2w06.a frv 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4cfx.a g6t 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1oit.a hdt 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1oir.a hdy 31 . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1g5s.a i17 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2w17.a i19 33 . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1urw.a i1p 32 . . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2vv9.a im9 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2fvd.a lia 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1ke6.a ls2 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1ke7.a ls3 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1ke8.a ls4 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[2]2uue.a mtz 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1oiy.a n41 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1oiu.a n76 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3dog.a nnn 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3ns9.a ns9 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2g9x.a nu5 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2wih.a p48 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1pye.a pm1 28 . . . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
[1]2iw6.a qq2 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . .
[1]5iev.a r0n 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2bhh.a ryu 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2r3m.a scx 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2r3n.a scz 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4cfw.a sq9 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]1ogu.a st8 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3eoc.a t2a 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]4bcq.a tjf 31 . . . . - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]2wxv.a wxv 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[1]3qrt.a x14 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Legend

B backbone contact  S side chain contact  F BB + SCh
.
 no contact C covalent bond
X X X X X  clash
X mutation to X * complex cases - deletion
M contact with cofactors/metals (if any)
[icb] Download ICM binary file
[xml] Download XML file
Similar entries
Feedback