CCPR_YEAST_69_361

Cytochrome c peroxidase, mitochondrial [Peroxidase family. Cytochrome c peroxidase subfamily]

ActiveICM:

L C E

Composition of the binding pockets

Protein chains monomer
 • A1 (CCPR_YEAST):242:247,257:262,268,269,272,278,296:299,302242:247,257:262,268,269,272,278,296:299,302
Cofactors (cF):hem/pp9
Metals (Me):Fe

Full PDB list

1a2f,1a2g,1aa4,1ac4,1ac8,1aeb,1aed,1aee,1aef,1aeg,1aeh,1aej,1aek,1aem,1aen,1aeo,1aeq,1aes,1aet,1aeu,1aev,1bej,1bek,1bem,1bep,1beq,1bes,1bj9,1bva,1cca,1ccb,1ccc,1cce,1ccg,1cci,1ccj,1cck,1ccl,1ccp,1cmp,1cmq,1cmt,1cmu,1cpd,1cpe,1cpf,1cpg,1cyf,1dcc,1dj1,1dj5,1ds4,1dse,1dsg,1z53,2v2e,2x08,3exb,4jmb,4jms,4jmt,4jmv,4jmz,4jn0,4jpt,4jqj,4jqk,4jqm,4nvd,4nvg,4nvh,4nvi,4nvj,4nvk,4nvl,4nvm,4nvn,4nvo,4xv7,5cic (redundant pocketome entry); 1dso,1dsp,1ebe,1jci,1jdr,1kok,1krj,1kxm,1kxn,1mk8,1mkq,1mkr,1ml2,1ryc,1s6v,1s73,1sbm,1sdq,1sog,1stq,1u74,1u75,1zby,1zbz,2anz,2aqd,2as1,2as2,2as3,2as4,2as6,2b0z,2b10,2b11,2b12,2bcn,2ccp,2cep,2cyp,2eun,2euo,2eup,2euq,2eur,2eus,2eut,2euu,2ia8,2icv,2pcb,2pcc,2rbt,2rbu,2rbv,2rbw,2rbx,2rby,2rbz,2rc0,2rc1,2rc2,2v23,2x07,2xil,2xj5,2xj8,2y5a,2ycg,3ccp,3ccx,3e2n,3e2o,3m23,3m25,3m26,3m27,3m28,3m29,3m2a,3m2b,3m2c,3m2d,3m2e,3m2f,3m2g,3m2h,3m2i,3r98,3r99,4a6z,4a71,4a78,4a7m,4ccp,4ccx,4cvi,4cvj,4jb4,4jm5,4jm6,4jm8,4jm9,4jma,4jmw,4jpl,4jpu,4jqn,4nfg,4nva,4nvb,4nvc,4nve,4nvf,4oq7,4p4q,4xv4,4xv5,4xv6,4xv8,4xva,5ccp,5cib,5cid,5cie,5cif,5cig,5cih,5d6m,5ejt,5ejx,6ccp,7ccp (unprocessed)

Contact map

[download in TSV format]
   
PDB.ch
   
ligand
A1 cF Me
H
2
4
2
A
2
4
3
L
2
4
4
G
2
4
5
K
2
4
6
T
2
4
7
P
2
5
7
W
2
5
8
G
2
5
9
A
2
6
0
A
2
6
1
N
2
6
2
E
2
6
8
F
2
6
9
N
2
7
2
W
2
7
8
Y
2
9
6
M
2
9
7
M
2
9
8
L
2
9
9
D
3
0
2
[1]4nvg.b 2n9 16 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4nvk.b 2ny 16 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4nvj.b 2nx 15 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4nvn.b 2o1 15 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4jmb.a 1lw 14 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4nvh.b 2nb 14 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4nvm.b 2o0 14 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]3exb.a exbGAAnh2 28 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4nvl.a 2nz 13 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4nvo.b 556 13 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4nvi.b 2nw 12 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[3]1z53.a none . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp9
[2]5cic.c 51r 11 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4jpt.a q24 12 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[3]2x08.a none . . . . . . . F . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4jqj.a 1lm 11 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4jmt.a 1lz 11 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4jmz.a 1m2 11 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4jn0.a 1mj 11 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4jqk.a 1ln 10 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4jms.a 1lx 10 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4jmv.a 1ly 10 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]4nvd.a 1lq 11 . . . . . . - - . G . . . . . . . . . . . hem Fe
[3]1a2g.a none . . . . . . . . . . . . . . . . . . H . . hem Fe
[2]1ac4.a tmt 8 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1ac8.a tmz 8 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aeb.a 3mt 6 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aed.a dti 7 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aee.a anl 7 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aef.a 3ap 7 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aeg.a 4ap 7 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aeh.a 24t 7 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aej.a nvi 7 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aek.a idm 9 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aem.a mpi 9 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aen.a 25t 7 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aeo.a 2ap 7 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aeq.a 2ez 7 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aet.a 1mz 6 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aeu.a 2mz 6 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1aev.a amt 6 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]1bem.a none . . . . . . . Q . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[1]1bes.a none . . . . . . . Y . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[3]1ccb.a none . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E hem Fe
[3]1ccc.a none . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A hem Fe
[1]1cci.a dmi 7 . . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . hem Fe
[3]1ccj.a none . . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . hem Fe
[3]1cck.a none . . . . . . . . . . . . . Y . . . . . . . hem Fe
[3]1ccl.a none . . . . . . . . . . . . . K . . . . . . . hem Fe
[2]1cmp.a dmi 7 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1cmu.a none . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . N hem Fe
[2]1cpd.a none . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1cpe.a k 1 . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[2]1cpg.a k 1 . . . . . . . Q . . . . . . . . . . . . . hem Fe
[3]1cyf.a none . . . . . . . . . C . . . . . . . . . . . hem Fe
[3]1dse.a none G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hem Fe

Legend

B backbone contact  S side chain contact  F BB + SCh
.
 no contact C covalent bond
X X X X X  clash
X mutation to X * complex cases - deletion
M contact with cofactors/metals (if any)
[icb] Download ICM binary file
[xml] Download XML file
Similar entries
Feedback