CAH2_HUMAN_2_260

Carbonic anhydrase 2 [Alpha-carbonic anhydrase family]

ActiveICM:

L C E

Composition of the binding pockets

Protein chains monomer[show domain annotation]
 • A1 (CAH2_HUMAN):D: Alpha-carbonic anhydrase (4,5,7,57,60,62,64:67,69:73,91,92,94,96,119,121,123,129:131,134,135,140,142,197:201,203,206,208)
R: Substrate binding (198,199)
4,5,7,57,60,62,64:67,69:73,91,92,94,96,119,121,123,129:131,134,135,140,142,197:201,203,206,208
Metals (Me):Zn

Full PDB list

1a42,1bn3,1bnm,1bnn,1bnt,1cnw,1cny,1g4j,1i8z,1i91,1i9o,1i9p,1i9q,1if7,1if9,1xpz,1xq0,1zfk,2gd8,2qo8,2wd2,2wd3,2x7s,2x7t,2x7u,3bet,3bl1,3c7p,3dd8,3eft,3hkt,3kne,3m2n,3m2x,3m3x,3m5e,3m67,3m96,3m98,3mhl,3mhm,3ml2,3mna,3myq,3n0n,3n2p,3nb5,3oil,3oku,3qyk,3ryz,3rz1,3rz7,3s9t,3sap,3sax,3t83,3v7x,4dz7,4dz9,4ilx,4kuv,4kuw,4kuy,4kv0,4qsi,4r59,4rfc,4riu,4z1e,4z1k,4z1n,4zwi,4zx1,5amd,5dog,5doh,5drs,5e2r,5j8z12ca,1am6,1avn,1bcd,1bic,1bn1,1bn4,1bnq,1bnu,1bnv,1bnw,1bv3,1ca2,1ca3,1cah,1cai,1caj,1cak,1cal,1cam,1can,1cao,1cay,1caz,1ccs,1cct,1ccu,1cil,1cim,1cin,1cnb,1cnc,1cng,1cnh,1cni,1cnj,1cnk,1cnx,1cra,1cva,1cvb,1cvc,1cvd,1cve,1cvf,1cvh,1dca,1dcb,1eou,1f2w,1fql,1fqm,1fqn,1fqr,1fr4,1fr7,1fsn,1fsq,1fsr,1g0e,1g0f,1g1d,1g3z,1g45,1g46,1g48,1g4o,1g52,1g53,1g54,1g6v,1h4n,1h9n,1h9q,1hca,1hea,1heb,1hec,1hed,1hva,1i90,1i9l,1i9m,1i9n,1if4,1if5,1if6,1if8,1kwq,1kwr,1lg5,1lg6,1lgd,1lug,1lzv,1moo,1mua,1okl,1okm,1okn,1oq5,1ray,1raz,1rza,1rzb,1rzc,1rzd,1rze,1t9n,1tb0,1tbt,1te3,1teq,1teu,1tg3,1tg9,1th9,1thk,1ttm,1uga,1ugb,1ugc,1ugd,1uge,1ugf,1ugg,1xeg,1xev,1yda,1ydb,1ydc,1ydd,1yo0,1yo1,1yo2,1z9y,1ze8,1zfq,1zge,1zgf,1zh9,1zsa,1zsb,1zsc,2abe,2aw1,2ax2,2ca2,2cba,2cbb,2cbc,2cbd,2cbe,2eu2,2eu3,2ez7,2f14,2fmg,2fmz,2fnk,2fnm,2fnn,2foq,2fos,2fou,2fov,2geh,2h15,2h4n,2hd6,2hkk,2hl4,2hnc,2hoc,2ili,2nng,2nno,2nns,2nnv,2nwo,2nwp,2nwy,2nwz,2nxr,2nxs,2nxt,2o4z,2osf,2osm,2pou,2pov,2pow,2q1b,2q1q,2q38,2qoa,2qp6,2vva,2vvb,2weg,2weh,2wej,2weo,3b4f,3bl0,3ca2,3caj,3cyu,3d8w,3d92,3d93,3d9z,3daz,3dbu,3dc3,3dc9,3dcc,3dcs,3dcw,3dd0,3dv7,3dvb,3dvc,3dvd,3efi,3f4x,3f8e,3ffp,3gz0,3hfp,3hkn,3hkq,3hku,3hlj,3hs4,3ibi,3ibl,3ibn,3ibu,3ieo,3igp,3k2f,3k34,3k7k,3kig,3kkx,3koi,3kok,3kon,3ks3,3kwa,3l14,3m04,3m14,3m1j,3m1k,3m1q,3m1w,3m2y,3m2z,3m40,3m5s,3m5t,3mhc,3mhi,3mho,3mmf,3mnh,3mni,3mnj,3mnk,3mnu,3mwo,3mzc,3n3j,3n4b,3ni5,3nj9,3oik,3oim,3okv,3oy0,3oyq,3oys,3p3h,3p3j,3p44,3p4v,3p55,3p58,3p5a,3p5l,3pjj,3po6,3pyk,3r16,3r17,3rg3,3rg4,3rge,3rj7,3rld,3ryj,3ryv,3ryx,3ryy,3rz0,3rz5,3rz8,3s71,3s72,3s73,3s74,3s75,3s76,3s77,3s78,3s8x,3sbh,3sbi,3t5u,3t5z,3t82,3t84,3t85,3tmj,3tvn,3tvo,3u3a,3u45,3u47,3u7c,3v2j,3v2m,3v3f,3v3g,3v3h,3v3i,3v3j,3v5g,3vbd,3zp9,4bcw,4bf1,4bf6,4ca2,4cac,4cq0,4e3d,4e3f,4e3g,4e3h,4e49,4e4a,4e5q,4fik,4fl7,4fpt,4frc,4fu5,4fvn,4fvo,4g0c,4gl1,4hba,4hew,4hey,4hez,4hf3,4ht0,4idr,4ito,4itp,4iwz,4js6,4jsa,4jss,4jsw,4jsz,4k0s,4k0t,4k0z,4k13,4k1q,4kap,4kni,4knj,4l5u,4l5v,4l5w,4lhi,4lp6,4m2r,4m2u,4m2v,4m2w,4mdg,4mdl,4mdm,4mlt,4mlx,4mo8,4mty,4n0x,4n16,4pq7,4pxx,4pyx,4pyy,4pzh,4q06,4q07,4q08,4q09,4q49,4q6d,4q6e,4q78,4q7p,4q7s,4q7v,4q7w,4q81,4q83,4q87,4q8x,4q8y,4q8z,4q90,4q99,4q9y,4qef,4qiy,4qjm,4qk1,4qk2,4qk3,4qsa,4qsb,4qtl,4qy3,4r5a,4r5b,4rfd,4rh2,4riv,4rn4,4rux,4ruy,4ruz,4wl4,4ww6,4xe1,4y0j,4ygj,4ygk,4ygl,4ygn,4yvy,4ywp,4yx4,4yxi,4yxo,4yxu,4yyt,4z0q,4z1j,4zao,4zwx,4zwy,4zwz,4zx0,5a6h,5amg,5aml,5bnl,5bru,5brv,5brw,5byi,5c8i,5ca2,5cac,5cjl,5clu,5dsi,5dsj,5dsk,5dsl,5dsm,5dsn,5dso,5dsp,5dsq,5dsr,5e28,5e2k,5e2s,5eh5,5eh7,5eh8,5ehe,5ehv,5ehw,5eij,5ekh,5ekj,5ekm,5eoi,5fdc,5fdi,5flo,5flp,5flq,5flr,5fls,5flt,5fng,5fnh,5fni,5fnj,5fnk,5fnl,5fnm,5g01,5g03,5g0b,5g0c,5jq0,5jqt,5lmd,6ca2,7ca2,8ca2,9ca2 (unprocessed)

Contact map

[download in TSV format]
   
PDB.ch
   
ligand
A1 Me
H
4
W
5
Y
7
L
5
7
L
6
0
N
6
2
H
6
4
A
6
5
F
6
6
N
6
7
E
6
9
F
7
0
D
7
1
D
7
2
S
7
3
I
9
1
Q
9
2
H
9
4
H
9
6
H
1
1
9
V
1
2
1
W
1
2
3
D
1
2
9
F
1
3
0
G
1
3
1
V
1
3
4
Q
1
3
5
L
1
4
0
V
1
4
2
L
1
9
7
T
1
9
8
T
1
9
9
P
2
0
0
P
2
0
1
L
2
0
3
V
2
0
6
W
2
0
8
[1]3hkt.a 2sd 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3eft.a 3bs 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4riu.a 3qr 30 . . . . . . . S . Q T . . . . L . . . . . . . V . . . . . . . . . . A . . Zn
[1]4z1n.a 4kd 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1xq0.a 4tr 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1xpz.a 4tz 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]5dog.a 5dt 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]5doh.a 5du 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]5drs.a 5ef 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4zx1.a 5l3 28 . . . . . . . S . Q T . . . . L . . . . . . . V . . . . . . . . . . A . . Zn
[1]4zwi.a 62i 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3bet.a ctf 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3kne.a daw 33 . . . . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3myq.a e27 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3m67.a e36 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1cnw.a eg1 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1cny.a eg3 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4qsi.a ewz 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4dz9.a id4 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1i8z.a inl 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1i91.a inq 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3mhm.a j75 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]2wd3.a ms4,ms4 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]2wd2.a ms5 26 . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]2gd8.a po1,po1 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3c7p.a pof 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3rz1.b rz1 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3rz7.a rz7 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1if9.a sbb 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3ml2.a su0 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]2x7u.a wza,zn 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]2x7s.a wzc,wzc 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4r59.a 3j3 25 . . . . . . . S . Q T . . . . L . . . . . . . V . . . . . . . . . . A . . Zn
[1]5amd.a 45i 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3v7x.a d7a 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3m96.a e38 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3n0n.a p9b 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]5j8z.a 6ke,fc4 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3t83.a mg5,sg5 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1if7.a sbr 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3oku.a vz4 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3oil.a vz5 26 . . . . . . . S . Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]2x7t.a wzb 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4ilx.a 1ez 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3dd8.a 2c7 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4z1k.a 4kb 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1bnt.a al2 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3m2x.a bex 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3bl1.a bl1 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4z1e.a df5 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3mna.a dwh 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3sap.a e2i 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3qyk.a ie2 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3m3x.a js7 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4kuw.a mb2 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4kuy.a mb4 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4kuv.a mb6 24 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4kv0.a mb7 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1zfk.a nr2,nr2 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3nb5.a r21 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3ryz.a ryz 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]5e2r.a 520 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1bnm.a al8 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1g4j.a ffb,ffb 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]2qo8.a 3cc 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4rfc.a 3o1 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1bnn.a al1 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1bn3.a al6 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3n2p.a ayx 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1a42.a bzu 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]4dz7.a d02 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3m98.a e02 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3s9t.a e49 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3sax.a e50 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1i9o.a ioc,ioc 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1i9p.a ioe 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]1i9q.a iof,iof 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3mhl.a j71 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3m2n.a j74 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn
[1]3m5e.a jdr 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zn

Legend

B backbone contact  S side chain contact  F BB + SCh
.
 no contact C covalent bond
X X X X X  clash
X mutation to X * complex cases - deletion
M contact with cofactors/metals (if any)
[icb] Download ICM binary file
[xml] Download XML file
Similar entries
Feedback